Zamówienia indywidualne
Projekt
Naszą współpracę z klientami indywidualnymi rozpoczynamyod szczegółowej rozmowy na temat projektu, który jestprzedstawiany przez inwestora bądź zakładamy wspólniewarunki brzegowe przed przystąpieniem przez nas do procesuprojektowania. Po opracowaniu modelu trójwymiarowego w oprogramowaniu CAD,przedstawiamy wizualizację, po akceptacji której opracowujemydokumentację techniczną.
Produkcja
Po akceptacji projektu lub po ustaleniu szczegółów, przystępujemydo produkcji, której proces ciągle udoskonalamy, by nasze rozwiązaniai produkty były satysfakcjonujące z punktu widzenia jakości, kosztów.
Montaż
Po wyprodukowaniu zamówionego produktu, oferujemy możliwość montażu
go na terenie inwestycji lub w miejscu zamieszkania.

realizacje

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Dziękujemy! Twoja widomość została wysłana!
Oops! Something went wrong while submitting the form.